Niedosłuch — definicja, rodzaje, stopnie, leczenie, konsekwencje

Słuch jest niezwykle ważnym zmysłem, który jest odpowiedzialny za odbieranie i przetwarzanie fal dźwiękowych. Jest on kluczowym narządem, który umożliwia dokładną percepcję otoczenia oraz komunikację. Czasem jednak ulega on upośledzeniu lub całkowitej utracie, a przyczyn takiego zjawiska może być wiele. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na temat niedosłuchu. 

Czym jest niedosłuch?

Niedosłuch oznacza trudności w odbiorze dźwięków lub ich całkowitą utratę. Może być on spowodowany różnymi czynnikami np. uszkodzeniem ucha wewnętrznego lub zewnętrznego, chorobami układu nerwowego lub zaburzeniami genetycznymi. Niedosłuch może być częściowy bądź całkowity i może dotyczyć jednego lub obojga uszu. 

Dodatkowo możemy wyróżnić kilka stopni niedosłuchu, zależnych od stadium jego uszkodzenia:

 • 0-20 dB — lekkie upośledzenie słuchu; osoba z takim stopniem niedosłuchu ma problem z usłyszeniem szeptu,
 • 20-40 dB — umiarkowane upośledzenie słuchu; mowa staje się niewyraźna lub słabo słyszalna,
 • 40-60 dB — znaczne upośledzenie słuchu; mowa o średnim natężeniu dźwięku nie jest już słyszalna,
 • 60-80 dB — głębokie upośledzenie słuchu; głośna mowa nie jest słyszalna.

Jakie są rodzaje niedosłuchu?

Niedosłuch klasyfikuje się według następujących rodzajów upośledzenia zmysłu słuchu:

Niedosłuch przewodzeniowy 

Dotyczy on zmian zachodzących w obrębie błony bębenkowej lub ucha środkowego i polega na pogorszeniu się słuchu w zakresie niskich dźwięków. Osoby, które cierpią na ten rodzaj niedosłuchu, lepiej słyszą wysokie tony. 

Przyczynami tego rodzaju niedosłuchu mogą być choroby uszu, a także schorzenia ogólnoustrojowe. Ponadto utrata słuchu w wyniku tego schorzenia następuje w jednym uchu, rzadziej obustronnie. Dolegliwościami, które mogą się przyczynić do pojawienia się niedosłuchu przewodzeniowego to m.in.:

 • mechaniczne uszkodzenie kosteczek słuchowych,
 • otoskleroza,
 • choroby zapalne uszu, głównie ostre zapalenie ucha środkowego, a także zapalenie ucha zewnętrznego, 
 • perforacja błony bębenkowej (w następstwie infekcji lub po urazie),
 • nowotwory.

Dodatkowo przyczyną tego rodzaju niedosłuchu może być nadmiar woskowiny usznej, który może objawiać się w postaci szumów usznych,pisku w uszach,wrażenia zatkania ucha,niedosłuchu,uczuciem rozpierania oraz świądem. Natomiast gdy problem ten pojawia się nagle, w szczególności u dzieci, może być spowodowany obecnością ciała obcego w przewodzie słuchowym. 

Niedosłuch odbiorczy

Wynika z zaburzeń w obrębie ślimaka, czyli ucha wewnętrznego, które odpowiada za przewodzenie impulsów nerwowych oraz nieprawidłowości w strukturach mózgowych. W konsekwencji dźwięk jest słabo słyszalny, nie dociera do mózgu w ogóle bądź jest zniekształcony. 

Najczęściej spotykanymi przyczynami niedosłuchu odbiorczego są zbyt długie i częste narażanie się na hałas oraz naturalne procesy starzenia. Dodatkowo ta dolegliwość może występować w wyniku:

 • wrodzonych wad,
 • urazów akustycznych,
 • powikłań po infekcjach,
 • chorób autoimmunologicznych,
 • nowotworów, w tym mózgu i kości skroniowej,
 • złamania czaszki i kości skroniowej, udaru mózgu.

Jak leczyć niedosłuch?

W zależności od stopnia uszkodzenia narządu słuchu, a także jego umiejscowienia lekarze zalecają przeprowadzenie odpowiedniej operacji, wszczepieniu implantu ślimakowego bądź zastosowaniu aparatu słuchowego. Ponadto, jeśli niedosłuch jest spowodowany wadami genetycznymi lub upośledzeniem w obrębie błony bębenkowej czy kosteczek słuchowych w tym przypadku niezbędna jest operacja rekonstrukcyjna tych elementów. 

Natomiast jeśli problem ze słuchem jest spowodowany wysiękiem woskowiny, musi być on niezwłocznie usunięty, albowiem stałe jego gromadzenie się może coraz bardziej pogarszać słuch. Dodatkowo objawy niedosłuchu powstałe w wyniku uszkodzenia ucha wewnętrznego, korygowane są poprzez wszczepienie implantu ślimakowego. W przypadku utraty słuchu, która jest konsekwencją zbyt długotrwałego przebywania w hałasie, genów,wieku bądź przebytych ciężkich chorób i przewlekłego brania leków koryguje się go za pomocą specjalnych aparatów słuchowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu. Zapoznaj się z Polityką prywatności, Dyrektywą e-Privacy oraz GDPR (RODO).