Pakiet bezpieczny aparat

Ogólne Warunki Pakietu Bezpieczny Aparat

Niniejsze Ogólne Warunki Pakietu Bezpieczny Aparat są załącznikiem do karty „ Pakiet Bezpieczny Aparat”, wypełnianej dla Klienta, na potrzeby wykupienia przez niego usługi Pakietu Bezpieczny Aparat.

Niniejszy dokument określa zakres usług objętych Pakietem Bezpieczny Aparat oraz warunków ich realizacji. Usługi te są wykonywane przez Omnifon Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882634, adres ul. Drenowska 43, 90-001 Łódź, kapitał zakładowy 50 000 zł.

1. Warunki korzystania z Pakiertu Bezpieczny Aparat

1) Pakiet Bezpieczny Aparat może zakupić każdy Klient Omnifon Sp z. o.o., który w okresie obowiązywania niniejszej oferty zakupi aparat /-y w oddziale Omnifon Sp z. o.o.

2) Pakiet Bezpieczny Aparat  jest powiązany z zakupionym aparatem. Na karcie „Pakiet Bezpieczny Aparat” wydanej Klientowi, znajdują się dane identyfikujące zakupiony aparat, w szczególności numer seryjny.

3) Do jednego zakupionego aparatu można kupić jeden Pakiet Bezpieczny Aparat .

4) Pakiet Bezpieczny Aparat można zakupić w dniu zakupu aparatu oraz w okresie do 6 tygodni od dnia zakupu aparatu. W przypadku wątpliwości za dzień zakupu uznaje się datę sprzedaży widniejącą na fakturze.

5) Jeśli Klient kupuje kolejny aparat słuchowy w terminie 6 tygodni od daty zakupu pierwszego aparatu słuchowego, do którego został wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat, to kolejny Pakiet Bezpieczny Aparat może zakupić ze zniżką 50% ceny cennikowej w terminie 6 tygodni od daty zakupu pierwszego aparatu słuchowego, do którego został wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat.

6) Dla potrzeb skorzystania przez Klienta z rabatów opisanych w niniejszym regulaminie Omnifon Sp z. o.o. ma prawo zażądania od Klienta wykazania spełnienia warunków skorzystania z Pakietu Bezpieczny Aparat, w tym faktu zakupu Pakietu Bezpieczny Aparat lub potwierdzenia tożsamości.

7) Wszelkie zniżki przysługujące w ramach Pakietu Bezpieczny Aparat dotyczą zakupu towarów wyłącznie na rynku prywatnym (bez dofinasowań).

8) Z Pakietu Bezpieczny Aparat  Klient może skorzystać w dowolnie wybranym oddziale Omnifon  Sp z. o.o. na terenie całej Polski (dane adresowe placówek dostępne na stronie internetowej www.omnifon.pl).

9) Klient korzystający ze zniżki na zakup aparatu z rabatem 50% w przypadku zgubienia/zniszczenia/kradzieży jest zobowiązany napisać oświadczenie o zgubieniu/kradzieży aparatu słuchowego na który został wykupiony pakiet. Klient wykorzystujący ww. zniżkę nie może wykupić ponownie pakietu Bezpieczny Aparat na nowy aparat słuchowy.

10) Wszelkie reklamacje związane z Pakietem Bezpieczny Aparat należy składać na adres Omnifon Sp z. o.o. w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty  lub dowolnego oddziału Omnifon Sp z o.o.

2. Zasady korzystania z oferty Pakiet Bezpieczny Aparat

1) Pakiet Bezpieczny Aparat w okresie obowiązywania upoważnia do:

a) Jednorazowego zakupu nowego aparatu ze zniżką w okresie ważności Pakietu Bezpieczny Aparat w przypadku zgubienia, całkowitego zniszczenia bądź kradzieży aparatu słuchowego, do którego był wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat

Warunki udzielania rabatu:

  • Dotyczy zakupu aparatu na to samo ucho;
  • Rabat jest udzielany jednorazowo w czasie obowiązywania Pakietu Bezpieczny Aparat i jest na żądanie Klienta;
  • Klientowi przysługuje możliwość zakupu nowego aparatu słuchowego z rabatem z tej samej klasy, do której należy aparat zdefiniowany na karcie „Pakiet Bezpieczny Aparat” lub wyższej ( różnicę w cenie klas pokrywa Klient);
  • Klient dopłaca kwotę wyliczoną indywidualnie, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowego aparatu słuchowego a przysługującym rabatem, który wynosi 50% ceny cennikowej obowiązującej w dniu zakupu aparatu, do którego został wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat
  • Przed udzieleniem rabatu pracownik dokonuje weryfikacji, czy rabat w ramach obowiązywania danego Pakietu Bezpieczny Aparat nie został wcześniej wykorzystany;
  • Klient korzysta z pozostałych benefitów do końca ważności Pakietu Serwisowego.

b) Bezpłatnego przeglądu technicznego aparatu zidentyfikowanego na karcie „Pakietu Bezpieczny Aparat”, połączonego z czyszczeniem i diagnostyką oraz drobną naprawą * (jeśli taka konieczność występuje), raz do roku.

* Drobna naprawa to naprawa bez ingerencji we wnętrze aparatu, m.in.: baterii, rożka, filtra,wężyka.

c) Uzyskania w okresie obowiązywania Pakietu Bezpieczny Aparat 15% rabatu na zakup wszystkich akcesoriów ,

 tj: baterii, wężyków, kopułek, rożków, filtrów  oraz środków pielęgnacyjnych z wyłączeniem suszarek do aparatów słuchowych.

d) Uzyskania w okresie obowiązywania Pakietu Bezpieczny Aparat 10% rabatu na:

  • elektryczne pudełka osuszające
  • piloty
  • ładowarki do aparatów słuchowych
  • przystawki do oglądania telewizji

Dotyczy zakupu w terminie do 6 tygodni od daty zakupu pierwszego aparatu słuchowego, do którego został wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat

UWAGA: Rabatów związanych z wykorzystaniem uprawnień w ramach Pakietu Bezpieczny Aparat nie można łączyć z innymi rabatami oraz ofertami promocyjnymi. Każdorazowo w takich sytuacjach Klient ma prawo wybrać ofertę korzystniejszą dla siebie.

3. Obowiązywanie Pakietu Bezpieczny Aparat:

1) Pakiet Bezpieczny aparat ważny jest przez okres 4 lat od daty jego zakupu przez Klienta.

2) W przypadku zwrotu lub wymiany aparatu słuchowego, do którego został wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat (w terminie 6 tygodniu od daty sprzedaży), Klient zwraca również kartę „Pakiet Bezpieczny aparat”. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot kosztów zakupu Pakietu Bezpieczny Aparat.

4. Cena Pakietu Bezpieczny Aparat

1) Ceny Pakietu kształtują się następująco, w zależności od klasy zakupionego aparatu słuchowego:

 

KLASY APARATÓW SŁUCHOWYCH

 

CENA PIERWSZEGO PAKIETU SERWISOWEGO

 

CENA DRUGIEGO

I KOLEJNEGO PAKIETU SERWISOWEGO *

Socjalna

119zł

60 zł

Budżetowa

199 zł

100 zł

Podstawowa

239 zł

120 zł

Ekonomiczna

299 zł

150 zł

Premium

359 zł

180 zł

Premium Plus

499 zł

250 zł

Top

709 zł

355 zł

* Dotyczy zakupu w terminie 6 tygodni od daty zakupu pierwszego aparatu słuchowego, do którego został wykupiony Pakiet Bezpieczny Aparat