Refundacja NFZ

Jak uzyskać?

Należy wykonać badanie słuchu w jednym z naszych gabinetów.
Następnie udać się do lekarza specjalisty, który przepisze zlecenie na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Zlecenia te wypisywane są przez lekarza laryngologa/audiologa/foniatrę, który stwierdza niedosłuch. Zlecenia są wypisywane przez lekarza i automatycznie zatwierdzane w NFZ. Wtedy możliwy jest zakup wybranego aparatu/aparatów o kwotę pomniejszoną o refundację.

Przejdź do strony NFZ

Refundacja z PFRON

Jak uzyskać?

Tego typu dodatkowe wsparcie finansowe udzielanie jest przez PFRON, przy współpracy z Miejskimi lub Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie. Warunkiem jest posiadanie grupy inwalidzkiej/orzeczenia o niepełnosprawności oraz nie przekroczenie progu dochodów netto określonych przez ośrodek, który przetwarza wniosek. Niezbędne są też wnioski na aparaty słuchowe zatwierdzone przez NFZ. Wszelkie informację możecie Państwo uzyskać w naszym gabinecie.

Przejdź do strony PFRON

 

Dodatkowe informacje

Dzieci i młodzież do 26 roku życia mają prawo do wyższych kwot refundacyjnych zarówno z NFZ, jak i z PFRON (PCPR, MOPR).

W przypadku osób będących kombatantami i/lub osobami represjonowanymi – odpowiednie urzędy dofinansowują zakup aparatów słuchowych niezależnie od refundacji uzyskanych z innych źródeł.

Na wszelkie dodatkowe pytania nt. dofinansowań do aparatów słuchowych z pewnością możecie Państwo uzyskać u naszym gabinecie.